Søk om medlemsskap

 
Webk@tten er en klubb med medlemmer fra hele landet. Hovedvekten av klubbens aktivitet foregår på nett. Vi har en lukket gruppe på Facebook som alle betalende medlemmer kan være med i. De medlemmer som ikke har Facebook eller velger å ikke være med i gruppen får informasjonen tilsendt på e-mail.
 
Informasjon som det er viktig at alle medlemmer får med seg sendes ut til alle pr e-mail.
 
Våre medlemmer er aktive både på utstillingsfronten og oppdrettersiden.
 
 
Dersom du ønsker å søke om medlemsskap i klubben sender du en mail til webkatten.sekretaer@gmail.com med følgende informasjon:
 
- Navn og kontaktinfo
- Stamnavn (om aktiv oppdretter)
- Raser
- Evt tidligere klubb
- Litt om deg selv og hvorfor du ønsker medlemskap
 
Når styret mottar en søknad vil den bli behandlet umiddelbart, samtidig som det går en henvendelse til søkers forrige klubb for å få bekreftet at alt er i orden for et klubbskifte. Søker skal få svar på søknaden i løpet av en uke, men dersom det av en eller annen grunn skulle ta lenger tid vil medlemmet bli holdt oppdatert på saken pr e-mail.

 
 
Klubbens lover sier følgende om kontingent og medlemskap:
 
§ 3 Medlemskap
Medlemskap oppnås først etter at styret har mottatt og gjennomgått søknad om dette. Styret har rett til å innhente opplysninger om søker, og til å avslå søknader.
 
Stemmerett ved generalforsamlingen oppnås etter to måneders medlemskap for personer over 18 år som har betalt kontingenten.
 
For å kunne velges inn i styret må et medlem ha fylt 18 år, ha vært medlem i kubben i seks måneder og ha betalt kontingent.
 
Webk@tten har fire typer medlemskap:
  • Hovedmedlem (alle rettigheter) pr år kr 400,-
  • Familiemedlem (har stemmerett og kan velges til styreverv, men må tilhøre samme familie og husstand som et hovedmedlem. Kan ikke være aktiv under eget stamnavn. Dersom hovedmedlemmet skulle melde seg ut av klubben, er det familiemedlemmets eget ansvar å sørge for at mellomlegget opp til vanlig kontingent blir betalt for fortsatt å ha rettigheter. Dersom dette ikke skjer, er slikt medlem å betrakte som støttemedlem) pr år kr 75,-
  • Støttemedlem m/Aristokatt (kan ikke ha styreverv, har ikke stemmerett) pr år kr 75,-
  • Støttemedlem u/Aristokatt (kan ikke ha styreverv, har ikke stemmerett) pr år kr 75,-
og
 
§ 6 Kontingenten
Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen etter innspill fra styret, og betales for et år av gangen. Forfall er 1. februar hvert år, de medlemmer som ikke har betalt pr 1. mars blir automatisk strøket som medlemmer.
 
Dersom kontingenten ikke er betalt ved forfall vil alle tjenester fra klubben opphøre inntil forholdt er ordnet.
 
Vi anbefaler alle som ønsker å søke medlemskap til å lese gjennom alle klubbens lover og regler, disse finnes under menyvalget 'Webk@tten' på denne siden.